Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
VANDRINGSLEDEN
invigningsdikt
NYHETER
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Vandringsled till Hoppamäki 

Vandringsleden hittar du efter Brännars-vägen och den startar i Kokki där denna skylt finns. 

Leden är ett resultat av ett sammarbete mellan Jaktföreningen och  Komosa UF.  

 

Annandag påsk samlades ett 10-tal bybor för att på talko köra fyllningsjord på vandringsleden som startar vid jaktföreningens grillstuga och sträcker sig upp till Hoppamäki och det nya utsiktstornet. Ca 100 lass kördes.

Fyllningsjorden kördes från samma plats som då nya landsvägen mot Brännars byggdes i början av 50-talet. Med nutida redskap behövdes inte många timmar för att att gropen skulle nå samma mått som den gamla. 

 

Matpaus i Jaktföreningens grillkåta vid foten av vandringsleden.

Komossa UF blev beviljat 750 euro i bidrag av sparbanksstiftelsen i Oravais för detta projekt.  

Nyhet 2005.

Perfekt för pikniken.

Jaktföreningens grill-kåta vid startplatsen.


Grill-Kåtan är öppen för allmänheten och till fritt förfogande. Den är utrustad med en stor grillstad i mitten.

Hoppamäki fick nytt Utsiktstorn

Våren 2004 kunde man på nytt njuta av den fantastiska utsikten från Hoppamäki när Komossa UF reste det nya tornet.


Det har funnits 2 torn tidigare på samma plats. Då var det lantmäteriverket som byggde tornen som behövdes för olika mätningar. Det tidigare tornet var högre och det sade att man kunde se 7 kyrktuppar från det. Det var kyrkorna i Oravais, Vörå, Ala- o  Ylihärmä, Storkyro, Ylistaro, Jeppo eller Kauhava. Tornet hade en stege som var spikad på utsidan av tornet och det krävdes en stor portion mod att våga sig dit upp.    

Det nya tornet byggdes med talkokraft i centrum av byn hösten -03 och transporterades till Hoppamäki senare på vintern. Det byggdes i 3 våningar med bekväma trappor och stabila räcken.  

Bertil Holmström är den som tog initiativet till tornet och som ledde arbetet. Efter att "ramen" blev klar rättes tornet upp på den provisoriska platsen vid Holmis. 

När tornet var klart vändes det omkull igen och det placerades på 3 st slädar för transport.  

Färden gick till Kokki och därifrån efter den blivande vandringsleden upp till Hoppamäki.

Spännande...

Pojektet fick 5000 euro i bidrag från Pomo-programmet och då har allt arbete utförts på talko inom Komossa UF.

Stort tack till Bertil Holmström och Gunvor Häggman på Carrefour kontoret i Oravais.


Korten till vänster har tagits från tornet mot Dalabackan, Komossa. Nedre kortet med kraftig zoomning.

Foto: Magnus Holmström 


Läs ur VBL 7.4.2004

 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 19.1.2009