Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
FAKTA
Historia
Kartor
Kontaktuppgifter
Flygfoto
Komossa nyb. 1707
Vägkarta
NYHETER
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Kontaktuppgifter

Hemsidan

 

På Komossa UF:s årsmöte beslöts det att det skulle köpas en färdig mall för en hemsida av Svenska Österbottniska byar samt köp av serverutrymme. Till ansvarig valdes Kjell Engström.

 

Sidan är ännu under konstruktion och kommer att vara under ständig utveckling. Kom gjärna med tips och ide´r på vad du anser att borde finnas på hemsidan.

 

Kjell Engström       
Paljakvägen 1
66820 Komossa

0500-346393

kjell.engstrom@agrolink.fi    

 

Svenska Österottens byar r.f.

 Föreningens syfte är:

  • att verka som en regional partipolitiskt obunden intresseorganisation för byar;
  • att befrämja byautveckling i verksamhetsområdet;
  • att stärka och utveckla samarbetet mellan byarna;
  • att driva byainvånarnas gemensamma intressen, öka trivseln och gemenskapsandan samt främja alla slag av välstånd i byarna

           Mera info www.byar.fi

 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 1.1.2007