Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Vandringsled /Botniavasan skidspåret får ny sträckning

(uppdaterat 8.11)

Nu är det klart. Bron är färdig, spåret är belagt med flis.

 

 

Samling på bron 8.11.2008. TUSEN TACK ALLA JOBBARE.

Kurt Söderberg (t.h ingår i ledningsgruppen för Botniavasan) var även han mäkta stolt över det
jobb som dessa eldsjälar har gjort för att de kommande Botniavasan loppen skall bli ännu bättre.

 

 

Området kring damin har röjts från buskar och gallrats ur. 

 

 

Bertil , Lasse och Magnus njuter av kaffet vid "damahuusi" 

Kilar stenarna på plats. På samma ställe fanns den gamla bron. Nu höjs bron ytterligare. 

Bilden är tagen upp från damin. Nedanför syns kilarstenarna där bron kommer att bli. 

Leden kommer att gå strax nedanför dammen. 

Brolocket börjar ta form (16.7.08)

Oskar Bergman, Bertil Holmström, Kurt Nordlund och Hilding Back på talko 18.7. Måndagen den 21.7 börjar arbetet med locket 

Bron färdig. Byggarna borde ha medalj att högsta klass för denna skapelse.

 

På bilden ovan syns den gamla bron som Dama-Arvid använde för att få kon (korna ?) över till den östra sidan och den betesmark som fanns där. Uppe till höger på biden syns även huset där Dama-Arvid bodde tillsammans med hustrun Marta f. Puskanen.

 

HÅLLDAMMEN
Dammen vid Röukas


Dammen är uppförd av sten under Jennings och Finlays tid som bruksägare i mitten av 1700-talet. Tidigare fanns även en hålldamm mellan Röukas träsk och Keskis träsk. Den var uppförd under handelsman Sahlstedts tid på 1720-talet. Den dammen var orsak till en konflikt mellan bruket och de bönder som hade sina ägor kring hålldammen. Fyra bönder, Johan Mattson Svedar, Samuel Storkäskis, Mårten Simonsson Bränn och Johan Johansson Agnisbäck, var 1726 instämda till tinget, misstänkta för att under vintern ha öppnat dammluckorna för att på så vis förhindra att deras åkrar dränktes under vatten. Så hade skett föregående år då det regnat mycket. Följden blev att vattnet rann ur hålldammen och arbetet vid bruket avstannade på grund av vattenbrist under en hel vinter.

Stora Hålldammen vid Röukas träsk övertog på 1760-talet Keskisdammens funktion och av den senare finns idag inga lämningar. Invid åmynningen till Röukas Träsk finns däremot det lilla vackra dammhuset kvar och i gott skick, Det har byggs ovanpå hålldammens stenkonstruktion, rakt ovanpå det stenvalv och det vattenfall, som är början på Kimo å. Det enkla träkorset på byggningens tak, vittnar om det drama som utspelades när hålldammen byggdes då en olycka med dödlig utgång skedde.

Ett vakttorp fanns också förr invid denna damm. Där bodde och arbetade bl.a. Arvid Eklund, "Dama-Arvid" som den siste av dem ända till 1970-talet. Han föregicks av flera andra dammvaktare som också bodde där. Via en säregen anordning inne i bostadshuset, vevade dammvaktaren vissa antal varv. Då öppnade sig dammluckorna nere vid Hålldammen under Dammhuset. Stugan revs i mitten av 80-talet.

Under sågverkstiden, flottades timmer över insjön, från brukets skogar. Man tog upp stockrännor i dammkonstruktionerna vid varje fors längs ån - så timret lätt kunde forslas till sågverket vid Mellanbruket. - Från Ollhugg har man också över insjön, fört mjölkhinkarna, på pråmar, till Kimo Andelsmejeri. Vid den stora bryggan, nere vid vattenbrynet mötte häst och kärra - den sista biten genom Baggas förbi Kyroboas längs bruksgatan till Mejeriet.

"Smessin" var i början av 1900-talet brukets ägare. Han köpte en av de allra första bilarna i Oravais, och hade en viss inspektionsrunda, som han körde förbi Baggas mot Granholmen - där han hade sitt mönsterjordbruk. Turen gick över ägovägarna, vidare mot Hålldammen och sen tillbaka till alla hans nya anläggningar på Kimo Bruk.

Källa: Kimo Bruks hemsida www.oravais.fi/kimobruk

 

 

 I slutet av Maj besökte ledningsgruppen för Botniavasan Komossa ocd "Damin" för att på ort och ställe bekanta sig med Betels planer på den nya sträckningen för BotniaVasan.


Mats Hermans och Bertel Holmström har jobbat flitigt på området.

 

Alla var överens om att planen bör förvärkligas och skidåkarna kommer att få skida på historisk mark kommande vinter.

 

Otroligt bra för byarna längre bort från centrum att BotniaVasan satsar pengar på spåret som lämnar till gagn för bygden.  

 

 

 

 

 

 

Markägaren Juhani Vuorinen från Laihila gav sitt samtycke till vandringsleden /skidspåret över sin mark. Leden börjar vid skogskanten när man kört efter Östra Bronavägen.

---------------------------

Inlägg från som 2007:

Byns friskus Bertel Holmström har nya planer. Han har planer på en ny sträckning för Botniavasan. Istället för att spåret skulle gå över isen vid dammen skulle man dra spåret nedanför dammen över en bro som skulle återuppbyggas såsom den var när Dama-Arvid skötte dammen och hade kor på andra sidan ån. Samtidigt skulle man få en vandringsled sommartid i området.

 


Bertel Holmström, Maria Kurte´n från museiverket och Lasse Sillanpää från kommunen.

 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 8.11.2008