Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGARNA
Komossa UF
Komossa VattenandelsLag
Komossa Antennbolag
Hem och Skola
Oravais Södra Jaktförening
NYHETER
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Komossa Lågstadieskola

Fr.om hösten 2007 går även barnen från Tålamodsområdet i Komossa skola.

En skola kan vara så mycket mer än en plats där barnen lär sig räkna, läsa och skriva. Skolan kan vara som ett andra hem för barnen, en plats där man lär sig för livet utan att märka det.

Skolan kan också vara hela byns angelägenhet, en samlingsplats med en viktig funktion för byagemenskapen. Skolan kan vara den fysiska omgivningenför många olika verksamheter, allt från idrottsevenemang till matdagar.

Komossa skola är just en sån skola.

                                                Text: Britt-Marie Norrgård

Styrelsen 2009


 


Hem o skola inköp 2009

Tack vare föräldrarnas insatser har hem och skola en god ekonomi. Efter önskemål från skolan har föreningen köpt en assistent till köket för att underlätta i kökssysslorna för Lis-Mari. I och med sammanslagningen med tålamods skola har köket varit lite trångt och lite dåligt utrustat med så många elever. Därför var det extra roligt att kunna överlämna "majoren" till Lis-Mari som alltid ställer upp.

Till slöjdsalen köptes denna bandsåg.

Hem Och Skola styrelsen 2008-2009:

Ordf.

Kjell Engström

0500-346393
kjell.engstrom@agrolink.fi

Vice.Ordf.

Jan Wallin
jan.wallin@lokalforsakring.fi

Kassör.
Catarina Agnesbäck
kaj.agnesback@agrolink.fi

Sekr.
Bo Nordqvist
bo.nordqvist@oravais.fi

Carina Nyqvist
carina.nyqvist@netikka.fi

Knutte Häggman
knutte@nic.fi

 

Marianne Bergman
marianne@baggasbil.fi

 

Benita Träsk
benita.trask@oravais.fi


Carina Backlund
brbacklund.transport@netikka.fi 

 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 20.2.2009