Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGARNA
Komossa UF
Komossa VattenandelsLag
Vattenanalys
Vattenanalys 18.12.2007
Vattenanalys 24.6.2008
Vattenanalys 17.12.2009
Komossa Antennbolag
Hem och Skola
Oravais Södra Jaktförening
NYHETER
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Komossa Vattenandelslag

Bild från årsmöte 15.4.2009

Mötet inleddes med att Björn Stenmark från skogscentralen informerarade om olika projekt, såsom iståndsättning av träsk som skogcentralen jobbar(t) med. Medlemmar från fiskelaget var inbjudna.

Skogscentralen kommer att starta en undersökning av träsket för att se vad som kan göras. Nytt möte hålls mot hösten eller våren 2010.


På Årsmötet 2009 fastställdes bla följande:

 

Avgifterna till:

Grundavgift 40 € /år
Vattenavg. 0.35 € /m3
Anslutningsavgift 600 €    

 

Ordf.
Magnus Holmström
Komossavägen 196 
66820 Komossa
06-3841623, 050-5924895

Vattenverksskötare
Göran Nordman
Komossavägen
66820 Komossa
0500-299237


Sekr.
Mats Smeds
Paljakvägen 52
66820 Komossa

 

Kassör
Kjell Engström
Paljakvägen 1
6680 Komossa
06-3841684, 0500-346393

Övriga styrelsemedlemmar:
Kennet Hägg, Fredrik Nyman, Hans Holmström

 

 

 


 


 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 23.4.2009