Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGARNA
Komossa UF
Frågesport
Historik
Årets Oravaisbo
Komossa UF:s historia
Komossa VattenandelsLag
Komossa Antennbolag
Hem och Skola
Oravais Södra Jaktförening
NYHETER
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

 


Föreningshuset mitt i byn.

 

Verksamhetsberättelse 2006

 

 

Sammansättningen för Komossa Uf har varit följande:

 

Ordf. Roland Engström

Viceordf. Magnus Holmström

Kassör: Kaj Agnesbäck

Sekreterare: Maria Löfgren

Övriga styrelsemedlemmar: Kjell Engström, Tomas Engström, Mikael Löfgren, André Nordman, Maria Smeds.

Revisorer: Nils Hermans och Hans Holmström

 

Årsmötet hölls på ungdomslokalen 28.3.2006 och så har det hållits några styrelsemöten under året som gått.

 

Vid årsmötet omvaldes Roland Engström till ordförande. Tomas Engström och André Nordman ersatte Christian Asplund i styrelsen. Maria Löfgren valdes till ny sekreterare. De övriga i styrelsen fick fortsatt förtroende.

 

Byns hemsida har under året flitigt uppdaterats med olika aktualiteter tack vare vår duktiga webmaster Kjell.

 

Succén fortsatte även i år då ungdomsföreningarna i Oravais samarbetade i Byarevyn. Serveringen uppdelades mellan föreningarna.

 

Till isplanen vid skolan ordnades bättre belysning, samtidigt grävdes en brunn i närheten för att spolningen av isen skall gå lättare.

 

Även i år anordnades den traditionella påskbrasan. Platsen var i år på Bramsin. Brasan var till en början inte så samarbetsvillig till att börja brinna, men när alla var samlade på lokalen efteråt, brann den vackert. Vid brasan hade vi korvgrillning och efter det kaffeservering, lotteri och frågesport på lokalen. Byborna mötte upp i stor skara både vid den icke brinnande brasan och vid lokalen.

 

2 gånger under året har föreningen ordnat busstransport till danser. Första gången gick färden till Bergsparken i Oravais under Kommundagarna. Andra gången bar det av till en fin danskväll i Kalliojärvi där Charles Plogman och Tommys spelade. Uf hade ordnat en buss som startade i Oravais och körde via Kimo, Komossa, Kaurajärvi och Vörå till Kalliojärvi.

 

Hösten 2006 köptes 50 st nya stolar till lokalen.

 

Förutom att byns ungdomar ordnat ett flertal filmkvällar, hade även hela lågstadiet under jullovet en gemensam filmkväll på lokalen.

 

År 2006 fick Komossa en egen logo designad av Tuija Harjunpää. Logon med de 6 Komossa elementen: Träsket, Hoppamäki, Mossarna, Korna, Skolan och Skidningen, kommer att användas i olika pr syften för byn.

 

Byaforskarna har fortsatt arbetet med byhistoriken. Man har bildat en studiecirkel och på så vis erhållit en liten ersättning.  Man har samlats varannan vecka en grupp på ca 8 st. Arbetet med att kartlägg bosättningen i byn börjar vara klar och man har börjat koncentrera sig på föreningslivet och olika personer som betytt mycket för livet i Komossa.  Under året har man även börjat söka stöd från olika håll för att digitalisera gamla smalfilmer och VHS 2000 filmer, för att bevara dessa i en form som kan ses även i framtiden. Som avslutning på våren var gruppen till Vasa Landskapsarkiv, där man fick en guidad tur. Föreningen stod för taxin och bjöd på mat vid Hotell Silveria. Föreningen erhöll 1500 € i stöd från Svenska Kulturfonden under året för arbetet med boken.

 

Olika andelslag och föreningar har haft möten på lokalen. I byn pågår arrondering dvs. en mindre form av nyskifte. Uf har varit värd för möten som hållits kring detta.

 

Föreningen har mer och mer fått ikläda sig rollen som byaråd. I höstas hölls ett byamöte där byns framtid diskuterades, uf stod för serveringen. Man har också haft ett nära samarbete med skolan i olika frågor och hjälpt varandra.

  

Komossa 17.3.2007

 Sekr. Maria Löfgren

 

 

Byaforskning.

 

Komossa UF har även på gång ett byaforskningsprojekt. Vi startade hösten -04 med att samla in gamla kort som blev ”nyfotograferade” och nu pågår arbetet med identifiering och arkivering kring dessa. Första omgångens kort uppgår till ca 150 st.

 

 

Har du något kort som du tycker skulle passa i arkivet ?  Skriv bak på kortet vem som finns på bilden, var och när det är tagit och ägaren till kortet. Kortet kan du lämna till Ulla Holmström eller Kjell Engström. När vi fått in ett antal skickar vi dom för fotografering och du får tillbaka ditt kort.

 

Korten kommer även i digital form så fråga Kjell om du vill beställa något kort eller ”bara” till datorn. 

 

Vi har även en kartdel vi arbetat med. Kartläggning av bostadshus (ca 140 st till dags datum) och gamla åker- o skogsnamn. Vet du var Möunes, Soldatänjin, Sikalukt, Arvolandäs åkrin finns ?

 

En bok om byn är ju slutmålet och nu vill vi ha just din historia eller berättelse som du hört talas om. Kan vara allt möjligt från 1 rad till flera sidor. Skriv ner det på en pappersbit eller ta kontakt med oss. UF har även köpt en diktafon att man kan prata in sin historia på band. Historierna sorteras under: Citat, Skrönor, Tänk att, Visste du.

 

Varannan måndag finns vi på lokalen, så vik in och titta och kom gärna med tips, många kort och  berättelser.


 

Komossa UF
Komossavägen 248
66820 Komossa

Reg.nu. 28.712

Ordf.
Roland Engström
Komossavägen
66820 Komossa
050-5426697

Sekr.
Maria Löfgren
Komossavägen
66820 Komossa
050-5316169

Kassör
Kaj Agnesbäck
Paljakvägen 70
66820 Komossa
050-5585982

Vice Ordf.
Magnus Holmström
Komossavägen 196 
66820 Komossa
06-3841623, 050-5924895

Övriga styrelsemedlemmar:

Kjell Engström
Andre´ Nordman
Tomas Engström
John Holmlund
Annika Wahlbeck

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 28.3.2007