Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Revykavalkad
Andra finansminister till Komossa
Vårfest på Komossa Skola
Kyrkvägsvandring Paljak-Pensala
Estlandsbesök
Kabel-TV
Bättre belysning
komosa biala
Botniavasan
En bit historia ..
Storfiskarn
Vårfest / Byskoledagen
Förstoring av Slöjdsalen
Skolavslutning
Nya slöjdsalen snart i bruk
Kulkarneval
I Fäderne spår
Basning av Bondost
Komossa "back in town"
Dansresa 06
Vattenledning till Haapa
BotniaVasan bilder från Komossa
Skotersafari
Eko från byn 1955
Tjej-Komossan 2006
Blandade händelser
Påskfrågesport 2006
Kyrkvägsvandring -06
Jordgubbsland
Älgjakt 2006
Vinterbilder från Komossa
Skolbarnen på besök
Recept
Påsk 2007
Vårfest 2007
Komossa bilder
Ekot från byn 1958
Nya slöjdsalen snart i bruk
Ägoreglering
Rapport från Kulkarnevalen -06
LI-Components
Dr Räv Jan Bertlin
Komossaflickan Asta Manninen
H. Backs läkarbesök
Skolan 50 år
Skolans övernattning
Pohjalainens artikel
Hem o Skola info
Vägbyggnad 2007
Årvas Revy
TjejKomossan 2008
Klassmorfar
Ättling till Gabriel
Rapport Kulkarnevalen 2007
Kulkarneval 2007
Hembygdsdag
Kulkarneval 2010
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Ekot från byn 1958

Organ för Komossa ungdomsförening

Redaktörer: Börje Agnisbäck och Gösta Holmström
Årgång: Den mångte. Utkommer i ett exemplar. Finns från den 5 januari att köpa i alla bokhandlar i byn.

Redaktionen den 5.1-58

Sedan jag senast visade mej i marknaden har mycket hänt. Sprutnikk svävar över vår jord och Granudden & Antusbacken har fått sina 10 bussturer om dagen. Mycket annat av världsformat har inträffat men vi föredrar at hålla oss till det lilla som sker inom vårt spridningsområde. Redaktionen har både genom talrika brev och påringningar betts komma med en förklaring över varför den under den senaste tiden underlåtit att utge vårt eget lilla organ.

Nu utkommer tidningen och nu vill vi på samma gång passa på och besvara alla spörjanden. Jo, saken är helt enkelt så att redaktionen har haft planer på att flyta. Den påtänkta nya hemortsplatsen har dock inte kunnat bestämmas. Hellnäsnejden eller Kyrkbyn? Till Hellnäsnejden har danserna flyttat och pengarna till Kyrkbyn. Nu har dock alla flyttningsplaner skrinlagts. Vi tänker förbli Komossa trogna.

Vi hatar att behöva ledas av andra. Hur är det riktigt? Borde inte danserna också någon gång komma på besök? Skall icke Komossaborna anordna dans i Komossa. Eller har vi nu så duktig ungdom att den också hinner medverka i andra ungdomsföreningar? Vi tror det inte!

Då seklet var ungt och våra föreningar grundades ställdes nog andra mål för ungdomsrörelsen. Inte menade man då att det skulle bli dansföreningar som mest bedrev sin verksamhet i centrum. Månne icke tiden nu är mogen för att tänka om? Borde vi inte mera se till ungdomens trivsel och fostran än till siffrorna i bankboken? Vi medger gärna att pengar behövs, men vi tillägger: Pengar är inte allt.

Vi föreslår: Danser och fester skall anordnas lika ofta i en by som i storlokalerna. Må vi vara litet lokalpatriotiska. Må vi samlas kring vår egen förening och vända ryggen till alla splittringsförsök.


 

Byn

Det mångt och mycket händer
men mest till skogs det länder
för våran lilla by
för hör på detta gny.

Det senast nytt vi fått
en skola ej i grått
men var finns alla ungar
ryck opp er gamla unga.

Vår mjölk i köld och tö
och slask och rusk och snö
till Kimo måste sändas
fast nog det borde ändras.

Var morgon klockan åtta
då höres Thames spotta
Med hast vi hinken för
och Kalle ropar: Kör

Ett handelslag vi har
som säkert  koksen spar.
Det skylls på dålig panna
men vi vet nog nåt annat.

Ej må man vara snål
vi tål ej sådant prål.
En affär vi borde få
som präglar märket Kå.

Österbottens kött vi fött
våra pengar de förött.
Nu ej mer vi få bestämma
deras sätt vi helt fördöma.

Kassan i vår egen ficka
vi i Kimo ej vill tigga.
Matti grisen vår skall få
där finns pengar dan därpå.

 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 2.1.2007