Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Revykavalkad
Andra finansminister till Komossa
Vårfest på Komossa Skola
Kyrkvägsvandring Paljak-Pensala
Estlandsbesök
Kabel-TV
Bättre belysning
komosa biala
Botniavasan
En bit historia ..
Storfiskarn
Vårfest / Byskoledagen
Förstoring av Slöjdsalen
Skolavslutning
Nya slöjdsalen snart i bruk
Kulkarneval
I Fäderne spår
Basning av Bondost
Komossa "back in town"
Dansresa 06
Vattenledning till Haapa
BotniaVasan bilder från Komossa
Skotersafari
Eko från byn 1955
Tjej-Komossan 2006
Blandade händelser
Påskfrågesport 2006
Kyrkvägsvandring -06
Jordgubbsland
Älgjakt 2006
Vinterbilder från Komossa
Skolbarnen på besök
Recept
Påsk 2007
Vårfest 2007
Komossa bilder
Ekot från byn 1958
Nya slöjdsalen snart i bruk
Ägoreglering
Rapport från Kulkarnevalen -06
LI-Components
Dr Räv Jan Bertlin
Komossaflickan Asta Manninen
H. Backs läkarbesök
Skolan 50 år
Skolans övernattning
Pohjalainens artikel
Hem o Skola info
Vägbyggnad 2007
Årvas Revy
TjejKomossan 2008
Klassmorfar
Ättling till Gabriel
Rapport Kulkarnevalen 2007
Kulkarneval 2007
Hembygdsdag
Kulkarneval 2010
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Sverige besök 8.6.2008

Ättling till Gabriel Wackur

på besök

 

Via e-mailen fick jag för en tid sedan en fråga om släktingar till Maja Brita Eriksson född 22.11.1873 i Komossa. Denna Maja Brita emigrerade till Sverige där hon fick jobb som kock åt järnvägsbolaget. Hon träffade där sin livskamrat August Larsson som var med och byggde inlandsbanan 

 

Laila Johansson, Kjell Engström och Ulla Holmström på gården vid Lindbergs. Ättlingar i 6:e generation till varsin bror av Br. Wackur.

Laila till Gabriel -, Kjell till Mickel - och Ulla till Jakob Ericsson Wackur-Komossa

 

 

Ulla Holmström, Ragnar och Laila Johansson vid Tallbackan,Komossa.

De bor i Sverige i en ort som heter Forshaga. Den ligger ca 20 km norr om Karlstad som ligger vid norra ändan av Sveriges största sjö Vänern.
 
Ragnar Johansson: -Vi är intresserade av släkten därför att min fru Lailas morfar August Larsson var gift med Brita Eriksson de bodde i Sunne 60 km nordnordväst om Forshaga. Men hon dog redan 1918 och August gifte om sig med Kristina, den som senare blev Lailas mormor.
August var järnvägsrallare och träffade Brita i norra Sverige när han var med och byggde inlandsbanan.
Britas yngre syster som jag inte vet namnet på bodde också i norra Sverige.
 
Föräldrar:
ERIK MATTSSON född 20/7 1843 i Kucku Vörå
ANNA CAJSA GABRAIELSDOTTER 31/5 1843 Komossa, ORAVIAS
 
Barn.
MAJA BRITA ERIKSSON född 22 nov 1873 i Komossa.
 
Matts Henrik       23/9 1870,
Anders Gabriel    17/8 1875,
Johan Peter         29/12 1878

Brita och August och deras barm.
Vi tror att kortet är taget 1916 i samband med att deras son Göte konfirmerades.
Från vänster på bilden är det  Erik, Hugo, Brita, Signe, Gunnar, Göte och August.
Huset i bakgrunden är deras hem. Där bor nu Eriks äldste son Gunnar.

Kjell Engströms svar:

På din fråga om det finns släktingar kvar i Komossa till Anna Cajsa Gabrielsdotter kan jag kort
svara att nästan hela byn är släkt med Annas far och dennas bröder, se nedan.

Vi kan läsa ur de släktutredningar som Johannes Betlehem gjort läsa om de 3 bröder som kom till byn först som drängar sedan som bönder under tidigt 1800-tal och som stannade i byn för gått och från vilken större delen av den nuvarande bybor har sina rötter. De kom från Vakkus (Komossa by är svenskspråkig men ligger på gränsen till finskspråkiga områden) , men de var inte finnar utan svenskar som hade flyttat in från Lill-Socklot. Det konstiga med Wackur hemman är att det hörde till Ytterjeppo by eller Nykarleby lantförsamling men i kyrkligt avseende hörde dom till Alahärmä församling. I kyrkböckerna står det ”läsa svenska” vilket /betyder att läsförhör hölls på svenska. /

Nybonde- Wackor - Komossa

Detta är hemmansnamn från Socklot , Överjeppo och Komossa och senare fick de också utgöra tillnamn för de människor som bodde på hemmanen. De här människorna kommer att gå som en röd tröd genom byns historia.

*Jakob Eriksson Wackur* / Komossa

Till Komossa flyttade Jakob 1807. Han var den förste av de 3 bröderna. Först tjänade han som dräng hos Anders Mickelsson Grannas eller Komossa vid Nysto i Komossa och efter 2 år blev han måg på gården. Han gifte sig med Brita Andersdotter Komossa 9.12.1809.

Nuvarande efternamn vi känner igen är: Andersson eller eller lite senare Holmström

*Mickel* *Eriksson Wackur* / Komossa

Mickel kom till Komossa 1814, han tjänade först som dräng hos sin bror Jakob senare som bonde på en del av Komossa hemman. Han gifte sig med Cajsa Andersdotter Komossa / Grannas 11.7.1816. Detta är den farfader till större delen av nuvarande bybor.

Nuvarande efternamn som vi känner igen är: Holmlund, Engström, Nyman, Rintamäki, Nordman, Hägg, Timmerholm. Lite äldre minns Ström, Backlund

*Gabriel* *Eriksson Wackur* / Komossa

Gabriel var den 3 av bröderna och kom till byn 1818. Också han började som dräng hos brodern Jakob. Han gifte sig 15.12.1823 med Maja Greta Abrahamsdotter Bjur som hade inflyttat från Munsala. På 1830 –talet började familjen använde Antusbacka som tillnamn, vilket skulle tyda på att de hade torp just på Antusbacka, Komossa möjligen från 1831.

Nuvarande efternamn vi känner igen är: Rönnholm, Nyqvist. Lite äldre minns Holmberg, Andersson

Gabriel är fadern till Anna Cajsa Gabrielsdotter f. 31.5.1943. Hon vigdes 31.10.1869 med torparen Erik Mattson Komossa f. 20.7.1843.
Han var från Kuckus i Kimo by (grannby med Komossa) . Kuckus hörde till Oravis kommun men under en tid var de skrivna i Vörå församling.

Familjen flyttade 1879 till Jeppo och 1881 vidare till Munsala. 1883 flyttade fadern och de 3 äldsta barnen till Nordsjö i Sverige. Den yngsta sonen Johan Petter
flyttade 1894 till sin moster i Komossa men flyttade senare även han till Sverige. 

 
 

 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 16.11.2008