Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Revykavalkad
Andra finansminister till Komossa
Vårfest på Komossa Skola
Kyrkvägsvandring Paljak-Pensala
Estlandsbesök
Kabel-TV
Bättre belysning
komosa biala
Botniavasan
En bit historia ..
Storfiskarn
Vårfest / Byskoledagen
Förstoring av Slöjdsalen
Skolavslutning
Nya slöjdsalen snart i bruk
Kulkarneval
I Fäderne spår
Basning av Bondost
Komossa "back in town"
Dansresa 06
Vattenledning till Haapa
BotniaVasan bilder från Komossa
Skotersafari
Eko från byn 1955
Tjej-Komossan 2006
Blandade händelser
Påskfrågesport 2006
Kyrkvägsvandring -06
Jordgubbsland
Älgjakt 2006
Vinterbilder från Komossa
Skolbarnen på besök
Recept
Påsk 2007
Vårfest 2007
Komossa bilder
Ekot från byn 1958
Nya slöjdsalen snart i bruk
Ägoreglering
Rapport från Kulkarnevalen -06
LI-Components
Dr Räv Jan Bertlin
Komossaflickan Asta Manninen
H. Backs läkarbesök
Skolan 50 år
Skolans övernattning
Pohjalainens artikel
Hem o Skola info
Vägbyggnad 2007
Årvas Revy
TjejKomossan 2008
Klassmorfar
Ättling till Gabriel
Rapport Kulkarnevalen 2007
Kulkarneval 2007
Hembygdsdag
Kulkarneval 2010
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Hem o Skola info

Fakta bakom anhållan om förflyttning av eleverna från Komossa-Tålamods uppsamlingsområde.

År 2006 aviserade både Oravais och Vörå-Maxmo kommuner att Tålamods och Komossa skolor skulle indras. Detta inledde en diskussion föräldrar emellan om ett samarbete kring en skola över kommungränsen. Denna tanke underlättades av att det sen tidigare alltid varit möjligt att elever från respektive kommun fått undervisning i den närmast belägna skolan, och att det sen urminnestider samarbetats över kommungränsen i många ärenden.

Från Vörå-Maxmo kommuns sida var tanken den att eleverna från Tålamodsområdet skulle hänvisas till Rejpelt skola. Detta framställdes av kommunledningen på ett informationsmöte i Tålamods januari 2006 för föräldrarna. På mötet framkom tydligt att föräldrarnas önskemål var att Tålamodseleverna skulle ges möjlighet till fortsatt skolgång i Komossa skola. Motiveringen till detta ställningstagande var att området fortsättningsvis skulle vara enhetligt.  

Även om alternativet för en skolgång för Tålamodseleverna i Komossa ställde sig oförmånligare för Vörå-Maxmo så hörsammades föräldrarnas önskemål på ett föredömligt sätt. Vi fick stor förståelse från Vörå-Maxmo kommunledning för vårt krav på att få behålla en kommunal servicepunkt i nejden. Efter förhandlingar kommunerna emellan slöts ett avtal kring detta i mitten av februari månad 2007.

Med detta avtal nyss undertecknat och en mycket lyckad skolfusion, vilket har spridit framtidstro både bland föräldrar och bygdens övriga invånare, trodde vi att skolfrågan skulle vara löst för många år framåt. Byarna hade tillsammans skapat något som stärkt gemenskapen i bygden och samtidigt kommit med en lösning som ekonomiskt var lönsamt för Oravais kommun.  Men det visade sig ganska snart att Oravaisledningen inte satte något större värde på skolsamarbetet.

Skolan 2007-2008

I skolan år 2007-2008 finns 36 elever så det ekonomiska utfallet kring samarbetet torde vara gott varpå vi anser att problemet enbart är politik. Redan sommaren innan första terminen börjat i den nya skolan gjordes ett försök att stänga skolköket i Komossa. Det är självklart att att fördelningskök inte gagnar skolans undervisning. Förslaget drogs dock tillbaka efter inlämnat besvär eftersom man inte kunde uppvisa några som helst inbesparingar med beslutet.


I sitt svar kring ramlagen fattade fullmäktige i Oravais i augusti 2007  ett beslut att Komossa skola skulle stängas hösten 2010 dock med en klausul som innebar en utredning kring en tidigareläggning av stängningen till hösten 2009. Bläcket hade knappt torkat på utbildningskommitens utredning i skolfrågan innan den inkompetens förklarades. Bildningsnämnden fick i uppdrag att utreda samma sak en gång till. I utredning nummer 2 hittas det svar man sökt.  Styrelsen i Oravais kommun kan föreslå till fullmäktige att stängningen kan förverkligas hösten 2009.

Dvs man stänger en fungerande skola med 27 elever hösten 2009, ännu år 2010 finns det 25 elever, och så långt man på basen av födelsestatistik kan se (år 2013-14) rör det sig om 20 barn per läsår i Komossanejdens skola. Vi föräldrar anser att vi gjort allt för bygdens bästa men samtidigt har Oravais  kommun gjort allt för att förhindra detta.  

Med detta som bakgrund kunde vi, på senaste Hem och Skola möte konstatera, att enda alternativet för att få stabilitet i skolfrågan är att områdets skolverksamhet flyttas till Vörå-Maxmo kommun.

Nu har styrelsen för Hem och Skola i Komossa, med stöd av alla övriga föräldrar, beslutat att lämna in en anhållan till Vörå-Maxmo kommun om att skolverksamheten ska flyttas till Vörå-Maxmo.

Komossa Hem o Skola 4.11.2007

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 9.11.2007